%Nazwa%
%Typ%

%Ulica% %Nr budynku%, %Kod pocztowy% %Miasto%

%Nr tel%
%Email%
%Adres www%